ROM FOR DEG,  bolig- og arbeidstilpasning - Er din arbeidsplass tilpasset deg?
 
Jeg kan tilpasse boliger og arbeidsplasser for de med eller uten funksjonssvikt.
 
 
Trivsel på arbeidsplassen avhenger av mange faktorer. Du skal bli sett og hørt, både av din sjef og dine kollegaer. Din arbeidsplass skal være ergonomisk riktig tilpasset deg, slik at den ikke gir deg belastningslidelser.
 
De fysiske omgivelsene rundt deg skal gi deg energi gjennom blant annet god luft og riktig belysning. Riktig fargesetting og tilpasset design vil også bidra til en positiv arbeidsdag.
 
Det finnes byggforskrifter med anbefalinger til løsninger i boligen, og det finnes regler for hva som er ergonomisk riktig på arbeidsplassen. Jeg er allikevel opptatt av det individuelle aspektet.
 
 
Via empati kan vi finne fram til gode løsninger som baserer seg på regler og forskrifter, men hvor de individuelle behov også er et viktig fokus.
 
 

Website Builder drives av  Vistaprint